home
info cursusnieuws aanmelden varia


Boek Reizendoor de Tora deel 1

Commentaren van Rob Cassuto op de vijf boeken van de Tora:
REIZEN DOOR DE TORA,
deel 1 , van het Begin naar de Berg, Genesis en Exodus ,
deel 2, Van de Berg naar de Rivier, Leviticus, Numeri en Deuteronomium
Nu verkrijgbaar bij Stichting PaRDeS, Mastix Press in de reguliere boekhandel en Bol.com voor 17,50 euro per deel

Als u € 50,00 of meer doneert aan Stichting Pardes krijgt u de uitgave kosteloos toegestuurd.
In dat geval liever niet de acceptgiro gebruiken maar een overschrijving waarop u bij de mededelingen het door u gewenste afleveradres vermeldt.
Zie hiervoor http://www.stichtingpardes.nl/algemeen/12/Legaten-Giften-en-ANBI.html

Vele Joodse commentatoren op de bijbel hebben in alle eeuwen commentaren op de Tora (de eerste vijf boeken van de Tanach, de ‘ Joodse Bijbel', is ongeveer het ‘Oude Testament') geschreven, vaak aan de hand van het hoofdstuk, dat iedere week in de synagoge wordt gelezen. In de Tora heten die weekhoofdstukken 'parasja' of 'sidra', Iedere week worden er nog steeds overal ter wereld op websites en in periodieken weer nieuwe commentaren gepubliceerd.
Rob Cassuto heeft zich in het grote leger van deze commentatoren gevoegd. De aanleiding voor deze stukjes was zijn eigen behoefte de Tora met enige discipline en in meer detail te bestuderen, met nieuwe ogen en tegelijk respect voor de Joodse traditie.
Een selectie uit afgelopen jaren legt hij aan de lezer voor, in toegankelijke bewoording geschreven stukkens, voor iedere week één of twee. Daarbij heeft hij getracht een eigen interpretatie of een persoonlijke noot toe te voegen. Lezing van deze bundeling vormt een goede aanleiding voor de in Jodendom geïnteresseerde student om kennis te maken met de bijbel - speciaal dus de Tora – vanuit de (zijn) joodse optiek. Misschien opent dat wel verrassende perspectieven. Als je wil, studeer met hem mee!
In december verschijnt het boek over de overig delen van de Tora, ‘Reizen door de Tora, van de Berg naar de Rivier, Leviticus, Numeri, Deuteronomium.


U kunt het boek bestellen via Bol.com, klik hier en u komt op de bestelpagina van Rob Cassuto

Leesgroep Reizen door de Tora
Een cursus over mijn boek in Pardes door Justine Aalders,

In vier bijeen-komsten worden dezelfde parasjot uit Exodus besproken met elkaar die dan
ook in de
synagoge worden gereciteerd.
De parasja van de week in je eentje lezen, dat kan, maar beter is het om dit met een groepje te doen.
Het gesprek met de tekst gaat immers altijd door. Daarom start er in januari een leesgroep rondom het boek van Rob Cassuto; vier keer komen we op een vrijdag bijeen, en lezen dan gezamenlijk het hoofdstuk dat bij de week past. Dit onder leiding van de kundige docent Justine Aalders.
Het is handig om thuis alvast de parasja te lezen, maar u kunt ook gewoon aanschuiven en meelezen.
We beginnen op vrijdag 13 januari om 13.30 , het duurt ongeveer een uur. De andere keren zijn: 27 januari, 10 en 24 februari en 10 maart . De plek is de Rabbijn Yehuda Aschkenasy bibliotheek van Sttichting Pardes ,Claude Debussylaan 2-8 1082 MD Amsterdam.  Iedereen is welkom! Justine Aalders

Word ‘Vriend van PaRDeS'! Wilt u onze activiteiten structureel blijven steunen? Word dan ‘Vriend van PaRDeS' en machtig ons om 2x per jaar een vast bedrag van uw rekening te incasseren.
Dit kan al vanaf € 15,--. Ga hiervoor naar onze website
, download het machtigingsformulier en stuur dit ondertekend en ongefrankeerd naar ons op.
U kunt ons ook ondersteunen door een eenmalige gift of een notariële schenking. Ook hierover informeren wij u graag. PaRDeS is een ANBI-erkende instelling. Uw gift of schenking is daardoor fiscaal aftrekbaar. Mogen wij op u rekenen?


Wie geen gelegenheid heeft aan een van de cursussen deel te nemen, maar wel op de hoogte wil blijven, krijgt alle informatie en verslagen toegestuurd door zich voor. € 25,- per jaar op te geven als donateur.
De prijs mag geen reden zijn om van deelname af te zien. Overleg met de penningmeester is dan mogelijk.


 

 


Het werk van het Leerhuis kan financieel gesteund worden door particulieren en instellingen door een bijdrage van 25 euro te storten op
1306700 van de Stichting Het Arnhemse Leerhuis te Ede. U krijgt dan alle informatie en verslagen toegestuurd.