home
info cursusnieuws  — sidra vd week varia


Het Arnhemse Leerhuis Programma seizoen 2019/2020
54ste cursusjaar                                           aanmelden

Leviticus, wetten en tabernakel, ritueel en ethiek, ontzag en liefde

Met de Exodus vertrokken de Israëlieten uit de slavernij. Daarna komt de nog moeilijker uitdaging, nl. de slavernij uit de Israëlieten halen. Hoe brengt de Thora een menigte van slaven tot een volk met hoge waarden en normen? Hoe wordt Israël tot een 'Koninkrijk van Priesters en een Heilig Volk'? Maar een volk is niet gewoon een verzameling van individuen. Een volk is een 'organisme' met zijn eigen patronen, behoeften, en obstakels. Daar is opvoeding en training voor nodig.. En dat is meer dan nodig na het terugvallen in afgoderij, zoals ons met name de geschiedenis met het Gouden Kalf vertelt.

De gevolgen daarvan zijn dan ook dat de tabernakel wordt geïntroduceerd, terwijl hierover niets te vinden is in de Tien Woorden. Kennelijk hebben de Israëlieten concrete rituele vormen met offers nodig om God's aanwezigheid te proeven. Maar dan krijgt men ook een bureaucratie en tijdschema's waarin God - om zo te zeggen - toegankelijk is. De bouw van de tabernakel, die in Exodus tot in groot detail wordt geschetst, wordt gevolgd door details van de offerdiensten in het boek Leviticus, Wajikra.

Waarom wordt Leviticus in het algemeen verwaarloosd door Christenen? Misschien vanwege de afkeer van dierenoffers (karbanot, volgens Jesaja 1:11-14; Jeremia 7:16-22 in het bijzonder vers 22)? Let ook op Jesaja 58 en zijn kritiek op vasten en op de rituelen van Jom Kippoer. Waren de profeten dan tegen dierenoffers en rituelen? Terwijl er zoveel gewijd is aan de tabernakel in het boek Exodus, Sjemot, waarom is er dan toch niets over dierenoffers in de Tien Woorden te vinden?

Toch zou Leviticus wel belangrijk moeten zijn voor Christenen. De passages over naastenliefde en liefde voor de vreemdeling i.v.m. Marcus 12:33 en Mattheüs 22:38 vinden hun bron in Leviticus 19:18 en vers 34. Bovendien staan de onderwerpen zondigen en verzoening centraal in Leviticus. Daar wordt erkend dat mensen fouten kunnen maken en kunnen zondigen. Zij kunnen hun fouten en zonden ook weer goed maken. Verzoening!.

Deze opvatting treffen we onmiddellijk aan al bij het begin van Leviticus in 4:1 als inleiding, en daarna in 4: 3 over de priester ( kohen ), in 4:13 over de gemeente ( eida ), en in 4:22 over de leider ( Nasi ), en uiteindelijk over individu ( nefesj ) in vers 27. Zonden kunnen zich op elk maatschappelijk niveau manifesteren..

Herstel is van groot belang. En zeer belangrijk in het proces van verzoening is de indi vidu -belijdenis over de zonde, d.w.z. de erkenning van de zondaar dat hij of zij als individu of als gemeenschap het fout hebben gedaan.

In het seizoen 2019- 2020 gaan wij op dezelfde wijze verder als waar wij ons vorige seizoenen mee bezig hielden. Aan de hand van de parasjot uit Bereesjiet (Genesis) bespraken wij 'Wie is de mens? Bijbelse antropologie vanuit Thora' Aan de hand van de parasjot uit Sjemot (Exodus) gingen we op weg van individu naar volksgemeenschap.

Nu gaan we lernend uit Wajikra (Leviticus) verder onder leiding van Rabbijn dr. Tzvi Marx. Hij is zeer vertrouwd met Thora en Talmoed en is al een groot aantal jaren als gewaardeerd leraar verbonden aan het Arnhemse Leerhuis.

Het wordt weer 'lernen' vol interactie en relevantie voor onze eigen tijd.

Cursusmateriaal
Het cursusmateriaal bestaat uit uw eigen Bijbel / Tenach.
Liefst de Statenvertaling (uitgever Jongbloed, de herziene editie),
omdat deze het dichtst bij het Hebreeuws blijft.
De Leerhuisavond vindt steeds plaats op maandagavond van 19.30 - 21.15 uur, als volgt:

Najaar 2019 Leviticus - Wajikra

2 september Wajikra Lev. 1-5 Offers, gemeente en priesters

16 september Tsav Lev.6:1 - 8:36 Inwijding va de Tabernakel

23 september Sjemini Lev.9 - 11 Vreemd vuur van Nadab en Abihu

28 oktober Tazria Lev.12 - 13 (On)reinheid: Vrouw, man en eros

18 november Metzora Lev.14 - 15 'Ziekten', melaatsheid

2 december Acharei Mot Lev. 16 - 18 Jom Kippoer, Grote Verzoendag

Voorjaar 2020 Leviticus -Wajikra

13 januari Kedosjiem I Lev. 19 : 1 - 22 Weest heilig

20 januari Kedosjiem II Lev. 19 : 23 - 20 Heb uw naaste lief

17 februari Emor I Lev. 21-22 Verplichten van de priesters

2 maart Emor II Lev. 23 en 24 Van Pesach naar Sjavoeot

16 maart Behar Lev. 25 - 26:2 Rust voor mens en natuur

23 maart Bechoekotai Lev. 26:3 - 27 Religie en welvaart

Huiswerk: De vraag aan iedere deelnemers is de parsja tekst thuis te lezen en na te denken over welke thema's men relevant vindt om het erover tehebben op de leerhuisavond.

29 maart 2020 Leerhuiszondag

De gebruikelijke leerhuiszondag vindt plaats op zondag 29 maart 2020 in de Dierense Sjoel. We bespreken dan een nader te bepalen thema

Kosten
Najaarscursus: geheel: € 90,--
Voorjaarscursus: geheel: € 75,--
Per avond: € 17,50
Afsluitende Leerhuiszondag € 50,-

Tijden
De Leerhuisavond vindt steeds plaats op maandagavond van 19.30 - 21.30 uur

Plaats
De cursusavonden worden gehouden in het Wijkcentrum De Bakermat (benedenruimte Diaconessenkerk, hoek Izaak Evertslaan – G.A. van Nispenstraat,
(Burgemeesterswijk) ingang: G.A. van Nispenstraat 139 6814 JA Arnhem toon kaart

Aanmelden
Introducés en nieuwkomers kunnen één avond gratis kennismaken.
Vooraf aanmelden
kan via e-mail w.eikelboom9@upcmail.nl

Kosten

Het bedrag voor de cursus kan worden overgemaakt op ING rekening NL92INGB0001 3067 00 van de Stichting Het Arnhemse Leerhuis te Ede onder vermelding van de betreffende cursus.

De prijs mag geen reden zijn om van deelname af te zien.
Overleg met de penningmeester is dan mogelijk

Wie geen gelegenheid heeft aan een van de cursussen deel te nemen, maar wel op de hoogte wil blijven, krijgt alle informatie en verslagen toegestuurd door zich voor. € 25,- per jaar op te geven als donateur.leerhuis in actie; voor de groep R. Tzvi Marx, geflankeerd door voorzitter Arnold v. Griethuizen z.l.

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van het Arnhems Leerhuis en wilt u op een of andere manier op de hoogte gehouden worden of betrokken worden, laat dit weten door ons met opgave van naam, adres en e-mail te mailen: w.eikelboom9@upcmail.nl Secretariaat:
Haagbeuklaan 1, 6711 NK Ede, tel.. 0318 – 630686
email: w.eikelboom9@upcmail.nl

Samenstelling bestuur:
Bert Bomer, voorzitter
Wim Eikelboom, secretaris/ penningmeester
Roeland van den Boorn, lid
Marlies Meekels - Flipse, lid
Leo van der Meij, lid