home
info cursusnieuws  — sidra vd week varia


Het Arnhemse Leerhuis Programma seizoen 2022/2023
57ste cursusjaar                                           

Ezechiël, priester en profeet (vervolg)

Ezechiel
Michelangelo's Ezechiel

Profeten zijn zieners die visioenen zien van waaruit essentiële communicatie met de mensen moet worden geïnterpreteerd. Hun visioenen doen zich niet voor in de concrete buitenwereld, maar in de innerlijke verbeelding die hen verbindt met het goddelijke. In zijn 48 hoofdstukken heeft Ezechiël zeven visioenen, de eerste bij de rivier Chebar. Deze vallen tussen de jaren 593 en 571 voor de gewone jaartelling (vgj). Ezechiël is een visionair die de overgang ervaart van het land naar Babylon na de verwoesting van de tempel in 586 vgj.  

Als priester van de tempel ervoer hij het trauma van de vernietiging ervan. In zijn Babylonse ballingschap is hij belast met de taak om dit radicale goddelijke oordeel te rechtvaardigen, maar ook om hoop te koesteren en de mensen geestelijk terug te leiden naar een hernieuwd nationaal bestaan, ??wanneer ze misschien naar het land terugkeren. Het 'oude' normaal is in de vlammen van de tempel opgegaan, maar het 'nieuwe' normaal dat hij voor hen probeert te schetsen, is een middel om hen in staat te stellen, tijdens de periode van hun ballingschap, constructief te overleven.

Zijn visies variëren van echte politiek (zowel nationaal als internationaal), tot de meest sublieme mystieke beeldvorming van het goddelijke. Er wordt gezegd dat zijn visioen en het visioen van Jesaja in wezen identiek zijn, hoewel ze verschillen in hun expressieve idioom. Ezechiëls hoofdstukken van de Troon van de strijdwagen ( hfdst.1 en 10), van de opstanding van de dode beenderen (hfdst.37) en de oorlog tegen Gog en Magog (hfdst.38-39) zijn

Onder leiding van Rabbijn Dr. Tzvi Marx zullen we in de cursus over deze overgangsprofeet zullen we geselecteerde hoofdstukken bestuderen uit de verschillende visies die Ezechiël steunden, met name de hoofdstukken 1, 7, 11, 14, 20, 24, 33-39, 43, 47-48 .  

Voorbereidend huiswerk
Ter voorbereiding wordt sterk aangeraden om het hele boek Ezechiël te lezen om een ??perspectief te krijgen op de hoofdstukken waarop we ons zullen concentreren. Afgezien van onze noodzakelijke eerlijke "naïeve" lezing en redelijke uitleg van de tekst, zal Tzvi Marx de inzichten van diverse rabbijnse commentatoren toevoegen om ons te begeleiden bij de Joodse lezingen van dit multi-interpreteerbare profetische literaire juweeltje.

Cursusmateriaal
Het cursusmateriaal bestaat uit uw eigen Bijbel / Tenach en een reader over de in de cursus te behandelen teksten uit Ezechiél. Liefst de Statenvertaling (uitgever Jongbloed, de herziene editie), omdat deze het dichtst bij het Hebreeuws blijft.
De reader is tegen kostprijs verkrijgbaar.

Tijd
De Leerhuisavond vindt steeds plaats op maandagavond van 19.30 - 21.15 uur, als volgt:

Maandagavonden najaar 2022

12 september, 3 en 31 oktober

14 en 28 november, 19 december

 

Maandagavonden voorjaar 2023

9, 16 en 30 januari

13 en 27 februari

13 maart

 

26 maart 2023 Leerhuiszondag

De gebruikelijke leerhuiszondag vindt plaats op zondag 26 maart 2023 in de Dierense Sjoel.

 

Kosten
Najaarscursus: geheel: € 90,--
Voorjaarscursus: geheel: € 90,--
Per avond: € 17,50
Afsluitende Leerhuiszondag € 50,-

Introducés en nieuwkomers kunnen één avond gratis kennismaken.
Het bedrag voor de cursus kan worden overgemaakt op rekening NL92 INGB 0001 3067 00 van de Stichting Het Arnhemse Leerhuis te Ede onder vermelding van de betreffende cursus.  

De prijs mag geen reden zijn om van deelname af te zien. Overleg met de penningmeester is dan mogelijk.

Secretariaat:
Haagbeuklaan 1 6711 NK Ede
tel.. 0318 630686
email: w.eikelboom9@upcmail.nl

 

Plaats van samenkomst
De cursusavonden worden gehouden in het Wijkcentrum De Bakermat (benedenruimte Diaconessenkerk, hoek Izaak Evertslaan – G.A. van Nispenstraat,
(Burgemeesterswijk) ingang: G.A. van Nispenstraat 139 6814 JA Arnhem
toon kaart
leerhuis in actie; voor de groep R. Tzvi Marx, geflankeerd door voorzitter Arnold v. Griethuizen z.l.

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van het Arnhems Leerhuis en wilt u op een of andere manier op de hoogte gehouden worden of betrokken worden, laat dit weten door ons met opgave van naam, adres en e-mail te mailen: w.eikelboom9@upcmail.nl Secretariaat:
Haagbeuklaan 1, 6711 NK Ede, tel.. 0318 – 630686
email: w.eikelboom9@upcmail.nl

Samenstelling bestuur:
Bert Bomer, voorzitter
Wim Eikelboom, secretaris/ penningmeester
Marlies Meekels - Flipse, lid
Leo van der Meij, lid

Donaties zijn zeer welkom. Wij hebben een ANBI status.
Help het leerhuis doorgaan en steun het met een donatie;
neem daarvoor contact op met de
penningmeester

Jaarrekening Arnhemse Leerhuis 2020-2021