home
info cursusnieuws  — sidra vd week varia


Het Arnhemse Leerhuis Programma seizoen 2020/2021
55ste cursusjaar                                           aanmelden

Wajikra, Leviticus, wetten en tabernakel, ritueel en ethiek, ontzag en liefde

Waarom wordt Leviticus in het algemeen verwaarloosd door Christenen? Misschien vanwege de afkeer van dierenoffers (karbanot, volgens Jesaja 1:11-14; Jeremia 7:16-22 in het bijzonder vers 22)? Let ook op Jesaja 58 en zijn kritiek op vasten en op de rituelen van Jom Kippoer. Waren de profeten dan tegen dierenoffers en rituelen? Terwijl er zoveel gewijd is aan de tabernakel in het boek Exodus, Sjemot. Waarom is er dan toch niets over dierenoffers in de Tien Woorden te vinden?

Toch zou Leviticus wel belangrijk moeten zijn voor Christenen. De passages over naastenliefde en liefde voor de vreemdeling i.v.m. Marcus 12:33 en Mattheüs 22:38 vinden hun bron in Leviticus 19:18 en vers 34.

Bovendien staan de onderwerpen zondigen en verzoening centraal in Leviticus. Daar wordt erkend dat mensen fouten kunnen maken en kunnen zondigen. Zij kunnen hun fouten en zonden ook weer goed maken. Verzoening!.

Herstel is van groot belang. En zeer belangrijk in het proces van verzoening is de indi vidu -belijdenis over de zonde, d.w.z. de erkenning van de zondaar dat hij of zij als individu of als gemeenschap het fout hebben gedaan.

“ To err is human, to be forgiven divine”

Bamibar, Numeri, de woestijn als overgang naar het Land Israël

De overgang in de Torah van spirituele eisen in Leviticus naar de realiteit van de woestijn is het onderwerp van Numeri, Bamidbar, in Hebreeuws 'In de Woestijn.

Veertig jaar ervaring in de woestijn van Sinai, met zijn crises en prestaties, geeft aan hoe belangrijk een nieuwe wetgeving is. De nieuwgeboren generatie moet voorbereid worden om het Land Kanaan binnen te komen. De slavernij zit ook nog diep in het bewustzijn van de tweede generatie van het volk dat uit Egypte is vertrokken. Door vorming en toerusting moet deze mentaliteit er met veel inspanning uit de mens worden gehaald..

In Bamidbar zijn we getuige van de eerste ideologische opstand tegen Mozes (Korach). En de opstand tegen God (de verspieders). In deze periode worstelde Mozes ook met zijn wanhoop om zijn volk toch de constructieve weg te laten vinden. De woestijn wordt een soort leerhuis waaruit lessen voor de langere termijn geleerd kunnen worden. Onafhankelijk en zelfstandig zijn is niet vanzelfsprekend, maar moet geleerd worden. En tegelijk op God vertrouwen. Ook is er de balans tussen genade en rechtdoen. Hoe de Joden deze oer-woestijnervaringen opgenomen hebben in hun traditie, leefwijze en geschiedenis, dat is een van de trajecten van deze cursus.

Nu gaan we in seizoen 2020-2021 lernend uit Wajikra (Leviticus) en Bamidbar (Numeri) verder onder leiding van Rabbijn dr. Tzvi Marx. Hij is zeer vertrouwd met Thora en Talmoed en is al een groot aantal jaren als gewaardeerd leraar verbonden aan het Arnhemse Leerhuis.

Het wordt weer 'lernen' vol interactie en relevantie voor onze eigen tijd.

Cursusmateriaal
Het cursusmateriaal bestaat uit uw eigen Bijbel / Tenach.
Liefst de Statenvertaling (uitgever Jongbloed, de herziene editie),
omdat deze het dichtst bij het Hebreeuws blijft.
De Leerhuisavond vindt steeds plaats op maandagavond van 19.30 - 21.15 uur, als volgt:

Najaar 2019 Leviticus - Wajikra

14 september Kedosjiem I Lev. 19 : 1 - 22 Weest heilig

5 oktober Kedosjiem II Lev. 19 : 23 - 20 Heb uw naaste lief

26 oktober Emor I Lev. 21-22 Verplichten van de priesters

16 november Emor II Lev. 23 en 24 Van Pesach naar Sjavoeot

30 november Behar Lev. 25 - 26:2 Rust voor mens en natuur

14 december Bechoekotai Lev. 26:3 - 27 Religie en welvaart

Voorjaar 2021 Numeri -Bamidbar

11 januari Bamidbar Num. 1:1 - 4:20 Volkstelling, Levieten

8 februari Naso Num. 4:21 - 7:89 Belijdenis, jaloezie, therapie

22 februari Behaälotcha Num.8:1 - 12:16 Menorah, 2e Pesach, profeten

15 maart Shelach Lecha Num.13:1 - 15,41 Verspieders, tziziet

12 april Korach Num. 16 - 17 Ideologische tegenstander

26 april Choekat Num, 19:1 - 22:1 Ritueel met Rode Koe

Huiswerk: De vraag aan iedere deelnemers is de parasja tekst thuis te lezen en na te denken over welke thema's men relevant vindt om het erover te hebben op de leerhuisavond.  

2 mei 2021 Leerhuiszondag

De gebruikelijke leerhuiszondag vindt plaats op zondag 2 mei 2021 in de Dierense Sjoel. We spreken dan over Israël versus Moab en Midian.

Kosten
Najaarscursus: geheel: € 90,--
Voorjaarscursus: geheel: € 75,--
Per avond: € 17,50
Afsluitende Leerhuiszondag € 50,-

Tijden
De Leerhuisavond vindt steeds plaats op maandagavond van 19.30 - 21.30 uur

Plaats
De cursusavonden worden gehouden in het Wijkcentrum De Bakermat (benedenruimte Diaconessenkerk, hoek Izaak Evertslaan – G.A. van Nispenstraat,
(Burgemeesterswijk) ingang: G.A. van Nispenstraat 139 6814 JA Arnhem toon kaart

Aanmelden
Introducés en nieuwkomers kunnen één avond gratis kennismaken.
Vooraf aanmelden
kan via e-mail w.eikelboom9@upcmail.nl

Kosten

Het bedrag voor de cursus kan worden overgemaakt op ING rekening NL92INGB0001 3067 00 van de Stichting Het Arnhemse Leerhuis te Ede onder vermelding van de betreffende cursus.

De prijs mag geen reden zijn om van deelname af te zien.
Overleg met de penningmeester is dan mogelijk

Wie geen gelegenheid heeft aan een van de cursussen deel te nemen, maar wel op de hoogte wil blijven, krijgt alle informatie en verslagen toegestuurd door zich voor. € 25,- per jaar op te geven als donateur.leerhuis in actie; voor de groep R. Tzvi Marx, geflankeerd door voorzitter Arnold v. Griethuizen z.l.

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van het Arnhems Leerhuis en wilt u op een of andere manier op de hoogte gehouden worden of betrokken worden, laat dit weten door ons met opgave van naam, adres en e-mail te mailen: w.eikelboom9@upcmail.nl Secretariaat:
Haagbeuklaan 1, 6711 NK Ede, tel.. 0318 – 630686
email: w.eikelboom9@upcmail.nl

Samenstelling bestuur:
Bert Bomer, voorzitter
Wim Eikelboom, secretaris/ penningmeester
Marlies Meekels - Flipse, lid
Leo van der Meij, lid