home
info cursusnieuws sidra vd week varia


HET ARNHEMSE LEERHUIS

een plek voor joodse studie

Het leerhuis is een instelling uit de joodse traditie en een typisch joodse manier van met de bijbel (Tora en Tenach) bezig zijn, het 'lernen'. Het is bestemd voor mensen die geïnteresseerd zijn in het leren begrijpen van teksten uit het oude testament vanuit een Joodse visie met de bedoeling er leefregels in te ontdekken die voor de dagelijkse praktijk van een ieder van belang zijn. lees meer

Programma seizoen 2022/2023:

Ezechiël, priester en profeet (vervolg)

Ezechiel
Michelangelo's Ezechiel

Profeten zijn zieners die visioenen zien van waaruit essentiële communicatie met de mensen moet worden geïnterpreteerd. Hun visioenen doen zich niet voor in de concrete buitenwereld, maar in de innerlijke verbeelding die hen verbindt met het goddelijke. In zijn 48 hoofdstukken heeft Ezechiël zeven visioenen, de eerste bij de rivier Chebar. Deze vallen tussen de jaren 593 en 571 voor de gewone jaartelling (vgj). Ezechiël is een visionair die de overgang ervaart van het land naar Babylon na de verwoesting van de tempel in 586 vgj. lees verder op de programma page  
REIZEN DOOR DE TORA
Commentaren van Rob Cassuto op de vijf boeken van de Tora:

REIZEN DOOR DE TORA,
deel 1 , van het Begin naar de Berg, Genesis en Exodus ,
deel 2, Van de Berg naar de Rivier, Leviticus, Numeri en Deuteronomium
Nu verkrijgbaar bij in de reguliere boekhandel en Bol.com voor 17,50 euro per deel Lees meerCursusdata leerhuis

Maandagavonden najaar 2022

12 september, 3 en 31 oktober

14 en 28 november, 19 december

Maandagavonden voorjaar 2023

De geplande avond van 9 januari is verplaatst naar maandag 23 januari 2023.

 

De leerhuisavonden in het voorjaar 2023 zijn nu als volgt:

 

16, 23 en 30 januari 2023

 

13 en 27 februari 2023

 

13 maart 2023

  26 maart 2023 Leerhuiszondag

De gebruikelijke leerhuiszondag vindt plaats op zondag 26 maart 2023 in de Dierense Sjoel.

.Zie verder de programma pagina

Donaties zijn zeer welkom. Wij hebben een ANBI status.
Help het leerhuis doorgaan en steun het met een donatie;
neem daarvoor contact op met de
penningmeester

Jaarrekening Arnhemse Leerhuis 2020-2021

webmaster Rob Cassuto